Puppyklas

Dit is de allereerste klas waar je met je nieuwe pup in terechtkomt. Vanaf de leeftijd van 3 maanden en na alle inentingen te hebben gehad, zijn jullie hier van harte welkom.

De instructeurs in deze klassen hebben de belangrijke taak om de geleiders een juiste manier van werken aan te leren. We begeleiden dus niet alleen de hond maar ook de geleiders.

Aandacht en medewerking van jou als baasje is van groot belang.

Het aanleren van de oefeningen wordt hier al spelend gedaan. Door een enthousiaste, speelse manier van werken en door je puppy te belonen met ‘snoep’, bereik je het meeste. Het is zeer belangrijk voor de verdere opvoeding van de hond dat er een goede band en verstandhouding tussen hond en geleider is.

 

Naast de klassiekere oefeningen (zit, lig, volg, kom, ...) wordt er extra aandacht besteed aan het socialiseren van de pup. De pup komt in contact met andere honden, andere personen en allerlei vreemde situaties. Zo wordt er in de lessen geregeld lawaai gemaakt met vreemde voorwerpen, wordt er voor gewenning gezorgd met  toestellen door er op en over te  stappen of komt er eens iemand met een fiets voorbijgereden.

Dit allemaal omdat de pup, in deze klas, nog in de inprentingsfase zit. Door ze in deze fase aan zoveel mogelijk dingen te laten wennen, kunnen zowel angst als agressie later vermeden worden.

Wanneer de pup 6 maanden is, mag deze over naar de volgende klas, mits de geleider (en zoveel mogelijk andere leden van het gezin) een theorieles gevolgd hebben. Deze les gaat meestal door op de 1e woensdag van de maand en dit in de kantine van ZVHS. Het doel hiervan is een beeld te schetsen van de wijze hoe je een hond kan opvoeden zodat je als geleider met een welgemanierde hond op straat kan komen.